Теглят номерата на политическите сили в избирателните бюлетини

В 16,00 часа днес Централната избирателна комисия (ЦИК) ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и Инициативните комитети за предстоящите избори на 9 юни. Също с теглене на жребий ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, регистрирани от политическите формации и Инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания.
Тя стартира в нула часа на десети май. В надпреварата участват 20 партии и 11 коалиции. До днес е срокът, в който Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за регистрираните кандидати за народни представители. ЦИК определя условията и реда за отразяването на предизборната кампания в медиите. Комисията също така приема правила за обективно и справедливо отразяване от Българското национално радио и Българската национална телевизия на проявите на кандидатите. ЦИК одобрява споразумението между БНР, БНТ и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща на Сметната палата. Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева обяви, че предизборната кампания стартира в нула часа на десети май. Росица Матева допълни, че вече е подписано споразумението със Съвета за електронни медии, който ще извършва специализиран мониторинг.