Тежка техника влиза в карловските села Каравелово и Богдан

В карловските села Каравелово и Богдан, които бяха наводнени през есента на миналата година, започва работа на тежката техника, за да се разчисти тинята от деретата на реките. Беше обявено частично бедствено положение заради застрашителното покачаване на нивото на река Стряма. Причината са обилните дъждове и снеговалежи, което води до свличането на много наноси от Средна гора.
Хората са притеснени, че на места водите са на малко разстояние от дигите и отново може да бъдат залети. За да бъде решен проблемът трябва да бъде изготвен и реализиран проект, който да бъде финасиран от държавата. „Във високата част на речните корита влиза верижна техника и започва удълбочаване, за да не се допусне ново водно бедствие. В момента няма непосредствена опасност за живота и здравето на хората и за имотите. Три месеца от речните корита са изнесени, от улиците и дворовете над 3 милиона куб. метра наноси. В Средна гора, в подстъпите над Каравелово, Богдан и Слатина лежат още няколко милиона куб. метра наноси – пясък, камъни и почва“, каза Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово.