Телефонни измамници използват името на Енерго Про

Клиенти на Енерго Про сигнализират за телефонна измама, при която се зло-употребява с името на компанията. Сигналите са от жители на град Варна, които са получили телефонни обаждания от неизвестни лица от скрит номер. Измамниците се представят за служители на компанията и уведомяват за манипулиран електромер, засечена кражба на ток и предупреждават, че ще изпратят екип, като съответно за „услугата“ изискват пари от клиентите.
Обръщаме внимание, че Енерго Про няма практика да се обажда на своите клиенти по телефона за извършване на услуга, освен в случаите, в които те имат подадено в компанията писмено заявление за услуга по ценоразпис. В тези случаи номерът от служител на компанията никога не е скрит и обикновено обаждането е от националния телефон на електроразпределителното дружест-во 0700 16161. Заплащането на заявените услуги е възможно единствено в Центровете за обслужване на клиенти на Енерго Про. Енерго Про нееднократно е предупреждавало за различни опити за злоупотреба с името на компанията и в тази връзка напомня, че няма практика да се обажда на своите клиенти по телефона, за да предлага услуги. Съветваме нашите клиенти да следват само официалните канали на комуникация с Енерго Про и при съмнение за злоупотреба с името на компанията, незабавно да сигнализират на денонощния телефон 0700 161 61 или да се обърнат към органите на реда.