ТЕЦ Сливен възстановява подаването на топла вода към Сливен

Поетапното възстановяване на топлоподаването към града започва от 1 юли след приключване на плановия ремонт, обявиха от „Топлофикация Сливен – инж. Ангел Ангелов“.
Всички потребители на битова гореща вода (БГВ) трябва да знаят, че за нормализиране работата на вътрешната инсталация за топла вода е необходим да затворят крановете на бойлерите си и да отворят крана за БГВ, за да не създават смущения в инсталацията; живеещите на последните етажи, да отворят крановете на топлата вода, с цел отстраняване на въздуха от инсталацията. При възникване на технически проблем в абонатната станция (АС), упълномощеното лице, отговарящо за АС да се обърне към “Топлофикация – Сливен – инж.Ангел Ангелов” ЕАД за съдействие.