ТЕЦ „КонтурГлобал“ съкращава 160 работници

В Областна администрация Стара Загора днес се проведе работна среща по повод уведомление за масово уволнение на работници и служители от „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД. На срещата, председателствена от областния управител Ива Радева, присъстваха представители на общините Гълъбово и Раднево, дирекциите „Бюро по труда “Стара Загора, Раднево и Гълъбово, НОИ, Дирекция „Инспекция по труда“и синдикати.
На заседанието стана ясно, че 160 души ще бъдат уволнени. Директорът на „Бюро по труда“ – Стара Загора, Любен Георгиев, сподели, че от агенцията са положили максимални усилия за ограничаване на безработицата в областта и са направили всичко възможно да предложат алтернатива на тези хора, насочвайки ги към трудовия пазар. За целта е изготвен списък от фирми, предлагащи над 400 реални работни места, който е връчен на освободените служители. Организират се и информационни дни за насърчаване на заетостта, два от които вече са се провели в общините Раднево и Гълъбово, а в Стара Загора предстои да се проведат на 24 и 30 май. Консултация с фирми и работодатели е предвидена и на 8 май в хотел „Мериан Палас“ на „Трудова борса“, организирана от ДБТ Стара Загора. Превантивните мерки за ограничаване на безработицата в областта включват още програми и проекти за заетост, възможности за преквалификация и увеличаване на трудовия потенциал.