Тракийският университет на фестивал на лавандулата в Генерал Тошево

Тракийски университет – Стара Загора участва във Фестивала на лавандулата в Генерал Тошево, по покана на организаторите на празника – инициативния комитет с председател Нина Гиргинова и общинското ръководство.
Акцент в лавандуловия празник беше кръгла маса на тема: „Модерното стопанство и Нови възможности за отглеждане на лавандула“, в която участваха държавна и общинска администрация, академичен свят и земеделски производители. Заместник-ректорът по учебната дейност доц. Нели Грозева представи всички възможности на Тракийски университет, както и специалността Агрономство – етеричномаслени култури, която висшето училище разкри именно за нуждите на лавандуло- и розопроизводителите. Земеделските производители бяха категорични, че имат нужда от науката, за да разрешат проблемите си, както и от обучени специалисти – агрономи, които да ги напътстват в отглеждането на лавандула.
На територията на общ. Генерал Тошево се обработват почти милион декара, като 37 хиляди декара от тях са лавандулови полета и имат 16 дестилерии, което ги поставя на първо място в лавандулопроизводството в Добруджа. Ниската изкупна цена и липсата на ясна регулация, както на маслото, така и на насажденията, са проблемите в бранша, които трябва спешно да бъдат разрешени. Те се обединиха около идеята за създаване на държавен стандарт за качеството на маслото с участието на науката и да имат представителна асоциация, която да се бори за техните интереси.
Земеделските производители бяха поканени на работната среща, която беше организирана на Фестивала на лавандулата в Чирпан и ще се състои в края на септември в Тракийски университет, с участието и на учените от Института по розата и етеричномаслените култури. Тракийски университет участва в празничния, за Генерал Тошево, ден с информационен щанд, където жителите и гостите на града можеха да се запознаят с всички структурни звена и специалности на висшето училище.