Трифон Христов – последният видял войната в Минерални бани

Трифон Христов от село Горно Брястово е последният останал жив ветеран от войната в община Минерални бани. На 3-ти февруари той навърши 95 години. Роден е през 1923 г. във врачанското село Борован. Завършил основното си образование в селото и след известни колебания заминал за Враца да учи занаят. Избрал си такъв, какъвто нямало в селото – металообработване и стругарство. И така до влизането в казармата през 1943 г. Бил разпределен да служи в Първи армейски артилерийски полк, за разлика от своите приятели, които били изпратени в Новите земи – Беломорска Тракия и Македония. Да остане в София му помогнало това, че вече имал занаят. За сметка на това пък бил свидетел на всички бомбардировки в столицата. В казармата бил профилиран като свързочник в артилерийски полк.
Докато течеше първата фаза на войната имаше някакъв ентусиазъм да прогоним врага, но като стана ясно, че след това войната продължава хората започнаха да се ослушват. Командирът ни даде 15 дена отпуск и след това влязохме във втората фаза на войната. Нас ни откара с вагони до Ниш. Артилерийското отделение бяхме 620 души. Строиха ни на площада и оттам ни прехвърлиха в едно градче Петровар. Беше по Нова година и трябваше да празнуваме. Пратиха ме с един офицер по снабдяването да вземем вино. За празника даваха по едно канче вино на всеки войник. Отидохме в една изба, имаше много войници от различни части, дошли да вземат вино. Имаше разлято по пода вино почти до глезените, пробити големи бъчви и казаха че един руснак се удавил там. Той бил пиян, паднал и се удавил във виното. Взехме вино, отнесохме го в частта и точно в 12,00 часа ни вдигнаха по тревога.
Германците непрекъснато пускаха високоговорители с призиви – „Българи, предайте се, вие ще бъдете обкръжени и избити, Германия разполага с ново много мощно оръжие”. Накрая ликвидираха този пробив и германците се изтеглиха на десния бряг.
Тримата братя бяхме в различни части, единият беше картечар, но само в първата фаза на войната. Аз и по-големия брат участвахме и в двете фази. Брат ми беше в авиацията.