Три фирми кандидатстват за моста в село Любеново

Три фирми кандидатстваха за изпълнение на довършителните работи на моста за хасковското село Любеново. Комисия с председател зам.-кмета Велин Балкански днес отвори офертите . За поръчката от 658 084,15 лв без ДДС кандидатстват „Класико проект“ЕООДС-София, „АБ-АД“-Хасково, и ДЗЗД „Интегрирани екологични системи“ Димитровград.
След административната проверка на документите, в следващо заседание на комисията ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите до следващ етап на търга кандидати.
Парите за довършването на моста са отпуснати с постановление на Министерски съвет №76 от 18 април 2017 година . Средствата са от резерва на държавния бюджет за непредвидени и/или неотложни разходи за преодоляване овладяване на последиците от бедствия.
Мостът към село Любеново е недовършен от десетилетия.Старият е в изключително лошо състояние и е предпоставка за наводнения в района при прииждане на повече вода в река „Харманлийска” при обилни валежи или снеготопене.