Трябва да уважаваме и пазим и съвременните будители

Има и съвременни будители, но обществото трябва да ги подкрепи, каза доц. д-р А. Кочева от БАН по повод днешния Ден на будителите. Денят на народните будители ознаменува делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност.
Денят е и празник на всички техни следовници, поели пътя да будят българския дух и съхраняват българщина. Книжовниците и просветителите са съхранили духовните ценности на нацията ни, независимо че днес тя ни се струва обезсилена, обезбългарена и обездухотворена. Много ми се ще обществото ни да се сеща за будителите си повече от веднъж годишно, на 1-ви ноември, и да проумее, че това не е просто поредният ритуал по издигане на националния флаг и тържествена смяна на гвардейския караул. Когато има реална заплаха от разпадане на националната ценностна система, българите трябва да се вгледат в делата на онези, които в трудно време, с мощта на своята мисъл, са връщали равновесието и духовната стабилност на народа. Има ги и днес! Честит празник!