Туристите от Белово ще изкачват Вихрен през уикенда

През почивните дни организираме изкачване на връх Вихрен, каза Ангел Стоев, старши специалист в отдел „Спортни бази и спорт за всички“ в Община Белово. Той обясни, че тази инициатива е част от мероприятията, свързани с възстановяване дейността на туристическото дружество „Алабак“ в Белово. „Вече два пъти изкачваме връх Мусала в Рила, един път ходихме на Райското пръскало в Стара планина, а сега отиваме на връх Вихрен в Пирин. Групите ни бяха с по над 35 човека, което означава, че има интерес към развитието на туризма в Белово“, допълни Стоев. Той каза също, че в групите участват много млади хора, включително и по над 10 души ученици от Средното училище в Белово. „Някои от тях имат нужда от допълнителна подготовка при провеждането на туристическите походи, но тя ще се постигне в хода на нашите инициативи. Оказва се, че младите хора не са подготвени – сега си купуват екипировка и раници, но имаме опитен планински водач, който ги мотивира“, каза също Стоев.