Търговският съд в Париж глоби „Амазон” 4 милиона евро


Търговският съд на Париж задължи два филиала на американския концерн „Амазон“ (Amazon) да изплатят глоба от 4 млн. евро за сключване на договори с участници в търговската платформа на компанията, които не са отговаряли на търговския кодекс. Това съобщи днес Главното управление по въпросите на конкуренцията, потреблението и борбата с измамите (DGCCRF).
Освен глобата, съдът нареди две компании от групата на „Амазон“ в течение на 6 месеца да изменят няколко точки от общите условия за ползване на търговската платформа. Измененията ще допринесат за балансиране на търговските отношения на „Амазон“ и обикновено малките компании, които продават стоките си на платформата. Ако гигантът не изпълни исканията на съда, ще му бъдат начислявани допълнителни глоби от по 10 000 дневно. Разследването на ведомството е проведено от 2016 до 2017 г. спрямо всички електрони търговски платформи, работещи на територията на Франция. Установени са редица точки от договора, сключван между „Амазон“ и търговците, които нарушават закона. Те са поставяли продавачите в значително по-неизгодно положение и не са отговаряли на френския търговски кодекс. Американският концерн например си е запазвал правото едностранно да изменя условията на сделката или да блокира без предупреждение или обяснение счетоводния профил на продавача.