Увеличават се острите респираторни заболявания в Стара Загора

През първата седмица на 2023 година регистрираната от РЗИ – Стара Загора заболяемост от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип е 72,23 на 10 000 население, при средна за страната 124,44.
От началото на настоящата седмица се наблюдава тенденция към повишаване броя на заболелите от ОРЗ и грип. Най-засегнати са възрастовите групи от 0-4 години и от 5-14 години. С най-ниска заболяемост е възрастовата група над 65 години. Регионална здравна инспекция – Стара Загора осъществява надзор и контрол на грип и ОРЗ чрез сентинелно наблюдение на 10% от населението на град Стара Загора във всички възрастови групи, чрез събиране на данни от амбулатории за първична медицинска помощ. Информацията от лечебните заведения за болнична помощ, относно хоспитализирани с пневмонии пациенти след преболедуване от остри респираторни заболявания, показва повишаване на броя на пациенти с усложнения, преобладаващо в детската възраст.
РЗИ – Стара Загора организира пробонабиране и изпращане в Националния център по заразни и паразитни болести – София на 23 проби за изследване за грип и ОРЗ, от които при 14 ( 60 %) са доказани вирусни причинители, както следва:
3 проби – грипен вирус тип А(H1N1)
1 проби – грипен вирус тип A(H3N2)
1 проба – COVID-19
7 проби – RSV( респираторно-синцитиален вирус)
2 проби – парагрипен вирус 3
Анализът на данните показва начало на подем на епидемичния процес на грип и ОРЗ. Изпълнени са предписанията на РЗИ – Стара Загора, издадени през м. ноември 2022 г. до всички лечебни заведения, детски заведения, учебни заведения и общопрактикуващи лекари в област Стара Загора, с мерки за ограничаване разпространението на ОРЗ и грип. РЗИ – Стара Загора продължава в динамика да проследява епидемичния процес.