Увеличават с 50 % еднократните помощи за раждане на дете

Еднократните помощи за раждане на дете се увеличават с 50%, информират от социалното министерство. Помощта се изплаща без доходен критерий за всяко родено живо дете, което не е настанено за отглеждане извън семейството.
Новите размери са в сила от началото на 2024 г. За първо дете сумата е 375 лв., за второ – 900 лв., за трето – 450 лв. За четвърто и всяко следващо дете сумата е – 300 лв. Заявление се подава до три години от раждането. Независимо кога е подадено заявлението, помощта се изплаща в размера, определен за годината на раждане на детето.