Уволнен е директорът на болница „Пирогов”

Временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ д-р Валентин Димитров е освободен от длъжност. Решението на министъра на здравеопазването все още не е публично оповестено, но в Търговския регистър, като представител на държавата в Съвета на директорите е вписан доц. Константин Димов – водещ хирург от Клиниката по лицево-челюстна хирургия и отоларингология на УМБАЛ „Св. Анна“ и бивш пироговец.
Решението на министър Хинков за вписване на доц. Димов е от края на ноември. Той ще поеме функциите на временно изпълняващ длъжността директор на болницата до провеждането на конкурс. Вероятният повод за отстраняването на д-р Димитров са резултатите от одитния доклад, назначен от Министерство на здравеопазването и съмненията за нередности в проведените конкурси за началници на клиники и отделения в спешната болница. Пред журналисти министър Хинков обяви, че резултатите от вътрешната проверка на ведомството са показали сериозни финансови злоупотреби и очаква прокурорска проверка. Дирекция „Икономическа полиция“ на МВР е изискала документи по образувана преписка от Софийска градска прокуратура след резултатите от проверката. В своя писмена позиция от 28 ноември д-р Валентин Димитров заяви, че твърденията на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков не отговарят на реалното финансово състояние на УМБАЛСП „Н. И. Пирогов“.
„Към момента лечебното заведение е сред болниците, чиито дългове са стопени и няма нито лев просрочия. За периода откакто съм директор болницата беше изведена на печалба. Към месец ноември 2023 г. болничното заведение е на печалба в размер на 1 012 000 лв., а НЗОК дължи на „Пирогов“ 5 087 000 лв. за незаплатени надлимитни средства, от които 598 000 лв. от стари години, а останалите са от тази година. Всякакви останали твърдения са неверни и за съжаление са опит за внушения в абсолютен разрез с истината“, заяви д-р Валентин Димитров.