Удължават експлоатацията на 5-ти блок на АЕЦ „Козлодуй” с 10 г.

Удължават срока на експлоатация на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Това ще стане официално в присъствието на енергийния министър Теменужка Петкова. Председателят на Агенцията за ядрено регулиране ще връчи на директора на АЕЦ лиценз за нов 10-годишен период. Изводите след приключване на програмата за удължаване на живота на 5-и блок сочат, че няма ограничения за безопасната му работа до 2047 година. Десет години е максимално възможният срок по закон, с който може да бъде продължена експлоатацията. След изтичането му АЕЦ „Козлодуй“ трябва отново да кандидатства за лиценз.