Удължават проекта за топъл обяд в Кюстендил до края на 2019 г.

Във връзка с големият интерес към програмата„Осигуряване на топъл обяд -2016-2019” на 01 декември 2017 год., е изготвено и подписано искане за удължаване на проекта от страна на община Кюстендил. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта се увеличава до 31 декември 2019 година. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 689 656,00 лв. Безплатен топъл обяд – супа, основно ястие, десерт и хляб, ще получават 300 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение. Храната се приготвя от Комплекс за социални услуги-Кюстендил и се предоставя на потребителите в Общинска социална трапезария.
Лицата, които са включени в проекта „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019” в общината се подбират по списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“-Кюстендил. Основната целева група за предоставяне на топъл обяд са:
1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;
2. лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
3. самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; 4. скитащи и бездомни деца и лица.
Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която община Кюстендил развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.