Удължиха срока на проекта „Топъл обяд” в Кърджали

До 09.09.2022г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Кърджали, с подписване на допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0135-С06″3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кърджали“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Стойността на проекта е в размер на 2 623 918,77лева. Срокът за изпълнението му е от 18.01.2021 г. до 09.09.2022 г. Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Соицалната услуга се предоставя на 2100 лица