Украйна спира да обслужва външния си дълг

Украйна възнамерява да отложи изплащането на своите еврооблигации и плащанията на лихвите по тях за 24 месеца от 1 август, посочва правителствено решение, публикувано в сряда.
С него се инструктира финансовото министерство до 15 август да преговаря с кредиторите за отлагане на вноските и обеща допълнителна лихва върху отложените плащания. Ако собствениците на украински дълг приемат схемата, това няма да бъде обявено за невъзможност за погасяването му (дифолт), а само за разсрочване. Украйна има няколко емисии еврооблигации на стойност около 19.5 млрд. долара с падеж 2022 – 2033 г., които ще бъдат отложени за 2024 – 2035 г. Приходите в държавния бюджет покриват само една трета от финансовите нужди на страната. Украйна е изправена пред плащане на почти 57 млрд. гривни (1.93 млрд. долара) по външен дълг през септември.