УМБАЛ Бургас поднови сертификата си за качество

УМБАЛ Бургас премина успешно ресертификационен одит по системата за качество ISO 9001:2008. Тази година изтичаше предишната сертификация, която бе подновена. Целта на одита, извършен от институцията NQA, бе да потвърди, че системата за управление на качеството е създадена и внедрена в съответствие с изискванията на одитирания стандарт.
Ресертификационният одит обхвана предоставяната болнична помощ, обучението на студенти и специализанти и широк спектър от дейности в лечебното заведение. „Заключенията на доклада е, че са изпълнени изискванията на стандарта относно планирането и осигуряването на човешки ресурси, обезпечаващи ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по предоставяне на болнични медицински услуги в обхвата сертификация и качествен обучителен процес за студенти и специализанти”, разясняват от УМБАЛ Бургас. Ресертикацията за качество по системата ISO 9001:2008 е за срок от три години – до лятото на 2019г.