Управляващите отново деполитизираха образованието със закон

Край на осъществяването на политическа и партийна дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Депутатите я забраниха като приеха на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Вече при изпълнение на своите функции педагогическите специалисти трябва да са политически неутрални и не могат да налагат идеологически и политически убеждения.
Изискването за политически неутралитет и забраната за политическа и партийна дейност важат също за началниците и служителите в регионалните управления на образованието. Предложението на МОН бе случаите, при които служители от РУО в страната извършват политическа дейност и участват активно в партийни мероприятия по време на предизборни кампании за различните видове избори, включително и в качеството им на кандидати от името на партии и коалиции. „В системата на предучилищното и училищното образование, която следва да е неполитическа и надпартийна, са създадени видими зависимости от политическо и партийно естество. Подобни дейности могат да изместят професионалното и експертно начало при назначенията и управлението на образователната система и да доведат до недопустимо политическо влияние върху учителите и учениците, се посочва в мотивите към промените в закона. Целта на измененията е високата експертиза и професионализъм да се издигнат в основни принципи на системата“, са част от мотивите на МОН за предложението.