Урок по родолюбие в община Панагюрище

За четвърта поредна година Община Панагюрище организира Дни на духовността, посветени на будителството, съобщи Радка Костуркова от общинската администрация. Тя уточни, че Дните на духовността са наситени с множество събития, посветени на светли личности – книжовници, просветители, духовници, творци, общественици, борци за свобода, отдали живота си на свещената цел – да видят народа си събуден и свободен. „Днес от 17:00 часа в камерната зала на Театър Дом-паметник, се проведе урок по родолюбие „За будителите с почит“. Той бе изнесен от учениците от Клуб „Млади възрожденци“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище, с ръководител Иванка Тодева“, допълни Костуркова. Дните на духовността, посветени на будителството, продължават до 1 ноември- Денят на народните будители.