Установиха завишени нива на шум в Кюстендил и Дупница

В област Кюстендил са наблюдавани 36 пункта за измерване на нивото на шум, разпределени в градовете Кюстендил и Дупница през 2016 г., сочат данните на НСИ. Продължава тенденцията измереното ниво на шума да надхвърля допустимите хигиенни норми от 55 – 60 dB. С неблагоприятна акустична среда са 30 пункта, а в 26 от тях са измерени максимални шумови нива в границите от 63 – 72 dB. През 2016 г. в пунктовете на областта не са регистрирани шумови нива над 72 децибела.