Установиха замърсяване с азот на морската вода край „Яйлата”

Резултатите от двете водни проби, взети от акваторията на Черно море – в близост до товарния кораб „Vera SU“, в посока открито море и пред носа на кораба, показват, че има индикации за замърсяване на морската вода от товара на кораба. Става дума за превишение на нитритен азот. В момента екип от експерти на Басейновата дирекция и Регионалната лаборатория във Варна са на място за повторна проверка и пробонабиране, съобщават от министерството на околната среда и водите.