Установиха кой оцвети река Русенски Лом в синьо

Откриха кой замърсява река Русенски Лом. Преди дни цветът ѝ за пореден път се промени. А през последните години станахме свидетели на почти цялата цветова гама във водата. На 31 май тя беше оцветена в червено и черно, а на 1 юни – в синьо. Експерти от РИОСВ-Русе извършиха съвместни проверки с представители на „ВиК“ ООД-Русе на потенциалните източници на цветни отпадъчни води, съобщават от МОСВ.
След подаден сигнал за оцветяване в синьо на води в река Русенски Лом, са извършени проверки на дружествата „Оргахим резинс“ АД и „Унипак-В“ ЕООД. На територията на „Унипак-В“ ЕООД са проверени шахти от площадковата канализация. Установено е, че дружеството е допуснало заустване на оцветени производствени отпадъчни води в градски канализационен колектор „Трети март“. С това дружеството е нарушило задължителното предписание, дадено при предишна проверка, да не изпуска непречистени отпадъчни води и/или отпадъчни води и продукти, различни от регламентираните в градската канализационна мрежа. От ВиК оператора са взети проби за анализ от последна ревизионна шахта на обекта, които ще се анализират до дни. За допуснатото нарушение срещу „Унипак-В“ ЕООД ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.