Установиха нарушения на обществени поръчки в 5 общини


Държавната финансова инспекция установи нарушения при обществените поръчки за стотици хиляди левове в пет от общо 125 проверени общини. Това се вижда от отчета за резултатите от приключилите проверки през третото тримесечие на 2019 г. Вредите от нарушенията при обществените поръчки в община Балчик са за 386 хил. лв. от общо проверени 14 млн. лв. В града е проверено изпълнението на проект за претоварена станция за твърди битови отпадъци, който е с еврофинансиране.
В община Бургас вредите се изчисляват на 247 хил. лв. при общо проверени договори за 94 млн. лв. Те са по възложена през 2016 г. поръчка за саниране. В община Камено са открити вреди за 328 хил. лв., в община Стражица – 339 хил. лв., в Стрелча – 102 хил. лв. Проверени са общо 140 обекта – държавни институции, общини, болници, компании. Електроенергийният системен оператор е провел неправилно две обществени поръчки на стойност 14 млн. лв., от които не са установени вреди. Общият размер на проверените в държавното дружество обществени поръчки е 138 млн. лв. Проверката е била за законосъобразност на отчетени през 2017 г. разходи за строителство, доставки и услуги. Пред „Клуб Z“ от компанията са казали, че това е станало при предишното ръководство.