Установиха сериозно замърсяване на река Тунджа в Ямбол

За сериозно промишлено замърсяване на река Тунджа в Ямбол алармираха от местното дружество „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК). Отпадни води с мазнини са изливани директно в канализационната система на града, а оттам попадат и в реката, каза управителят на ВиК – Ямбол инж. Цветан Съйков. На този етап той отказа да назове името на предприятието.
Заради замърсяването аварират три каскадни канално-помпени станции за пречистване на отпадни води – първо тази в индустриалната зона, а после и още две. „Отказаха помпите, което предизвика разлив в реката. Мазнините създават огромен проблем. Тези съоръжения не са предвидени да работят с такъв отпадък“, обясни Съйков. Има риск да спре работата на цялата градска пречиствателна станция, подчерта управителят на ВиК – Ямбол. „Там е най-големият проблем, който може да се предизвика, защото тя също не е проектирана за това. Никой няма право да зауства такъв тип отпадни води в канализацията“, категоричен бе той. Предприети са незабавни мерки по почистване, ремонт и възстановяване на съоръженията. За случая са сигнализирани Регионалната инспекция по околна среда и води в Стара Загора и Община Ямбол, в чиито активи е градската пречиствателна станция и съоръженията към нея, каза още управителят на ВиК – Ямбол. Пречиствателната станция за отпадни води в Ямбол беше открита през 2021 г. Изграждането ѝ е част от проекта за водния цикъл на града на стойност 44 млн. лева, от които 36,6 млн. лева от Оперативната програма „Околна среда“.