Ученици от Ардино обсъдиха дрогата в „Световно кафене”

Младежи – доброволци от град Ардино и Общинския съвет по наркотичните вещества (ОСНВ) в Кърджали организираха и проведоха дискусия по метода „Световно кафене“.Това съобщи Мехрибан Ардалиева, секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в Ардино.
Тя отбеляза, че срещата е част от инициативите на Общинския съвет по наркотичните вещества в Кърджали във връзка с Международния ден за злоупотреба и нелегален трафик на наркотици. „Световното кафене“ е ефективен метод, с който насърчаваме младите хора да дебатират и да обменят мнения по теми, които вълнуват. Свободното общуване води до генериране на нови идеи и решения. А темите, над които работиха младежите от двата града, бяха: „Марихуаната – наркотик или лекарство.“, „Животът е избор“ и „Илюзия ли е свободата днес““, уточни още Мехрибан Ардалиева.