Ученици от Ардино получиха сертификати за практика

Кметът на община Ардино Ресми Мурад връчи днес сертификати на 11 единадесетокластници от СУ „Васил Левски“, завършили успешно учебната си практика в рамките на проект „Ученически практики”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Община Ардино и местната Многопрофилната болница за активно лечение бяха партьори на училището за провеждане на практическо обучение.
„Ученическата практика е един траен спомен в човешкото съзнание. Надявам се, че обучението тук ви е дало полезен практически опит, самочувствие и умение за работа в екип и то ще остане във вашето съзнание като един хубав спомен“, заяви Ресми Мурад. Той пожела на младите хора успешно завършване на средното им образование. „Знанията, които се придобиват в училище са основата на успеха. Ако имате здрава основа, вие ще бъдете сигурни и убедени в знанията си и със самочувствие ще отидете на работното си място“, посочи още Мурад.
Събитието се проведе в заседателната зала на общината. На него присъстваха директорът на СУ „Васил Левски“ Аника Петрова, консултантът на проекта Фиданка Кисьова, наблюдаващият учител Мелихат Сали, както и наставниците от общинската администрация и болницата Фатме Хаджисаид и Либуша Цветкова. Директорът на училището Аника Петрова благодари на общинския кмет Ресми Мурад и управителя на лечебното заведение д-р Гюнер Осман за съдействието им при реализирането на ученическата практика в реална работна среда. Пожела успех на учениците в бъдещата им професионална реализация. Всички ученици ще получат стипендия в размер на 300 лв.