Ученици от Бургас гледат документален филм

За учениците в Бургас 10 март ще се превърне в своеобразен урок по краезнание и хуманизъм. По инициатива на Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” и РИО на МОН в 13 средни училища в часа на класа ще бъде показан документалният филм „Да помним” – разказ за живота и спасението на евреите от Бургас.
„Да помним” е първият филм, който изважда от колективния подвиг на българския народ имената на местни политици и интелектуалци, оглавили преди 72 години общественото недоволство против депортацията на евреите от града и успели да отвоюват живота на своите съграждани. От уроците по история учениците знаят имената на българските политици, взели смелото решение да се противопоставят на хитлеровата антисемитска политика. Малко от тях обаче познават тази част от летописа на родното си място. За първи път в страната в Бургас тази тема влиза в училищата, за да разкаже на най-младите за смелостта и човеколюбието на техните предци.
Какво се случило с евреите от Бургас през 1943 г.? Кои са смелите бургазлии, които не са оставили сами своите съграждани и с риск за живота си са измолили милост за тях? Какво е накарало хората да проявят уникален обществен и личен морал и да окажат съпротива на античовешките закони за масово изтребление на евреите? 30-минутната документална лента отговаря на тези въпроси. Във филма оживяват и спомените на съвременници, преживели ужаса на страха от безпричинно масово изтребление. „Да помни” не само преодолява дистанцията на годините, той представя нов прочит на българската и бургаската история и показва как на фона на нечовешката жестокост към един народ може да се прояви солидарността на друг.