Ученици от Смолян посетиха горски разсадник

Учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Смолян, посетиха горския разсадник в село Бърчево. Лесовъдите от Южноцентрално държавно предприятие, разказаха на децата как се засаждат дърветата и как си взаимодействат растенията и животните. Инициативата е част от проекта „Залесявайки, променяме света!“
Горският педагог Силвия Игнатова, привлече вниманието на децата към темата за опазване на околната среда с няколко игри и беседа за гората. Хванати за ръце, те предаваха един на друг горския дух, слушайки разказа за различните дървета, откъде се вземат семенцата за разсад, как се слагат в почвата и какво правят горските работници? „Всичките тези гори са в това състояние, благодарение на нас горските, защото ние полагаме грижи за тях – да ги отгледаме, да ги стопанисваме правилно, за да може тези гори да пречистват въздуха и да създават уют“, разказа на децата Силвия Игнатова. В играта за пещерата, второкласниците научиха повече за прилепите, които се ориентират с помощта на ехолокация. Играта на гатанки насочи вниманието им към птиците, след това те бяха разделени на отбори и търсеха различни видове растения. „Познай картинката“, провокира любопиството им и те задаваха различни въпроси свързани с дърветата, животните и техните местообитания. Лесоинженерът Емил Комитов каза : „Идеята да се запознаят децата с нашата дейност, като лесовъди е, защото те не са обременени, най-добре възприемат идеите. Както тези млади фиданки са бъдещето за българската гора, така и тези деца са бъдещето на нашия народ“