Фекални води са отровили рибата в язовир „Студен кладенец”

Излязоха резултатите от проверката за мъртвата риба в язовир „Студен кладенец“. Рибари и местни хора на два пъти – на 20 и на 23 май, сигнализираха за открити големи количества.
По поречието на река Перперешка няма промишлени предприятия, които биха могли да изхвърлят отпадъчни вещества. Според специалистите е възможно замърсяване на водата от битово-фекални води от населените места по поречието на реката. Проби за изследване са взети проби още от опашката на левия бряг на язовира, от залива при село Седловина и от залива при село Широко поле. Те показват слабо превишение, което се дължи на непречистени битови отпадъци, постъпващи поради разрушен дюкер, съоръжение отвеждащо мръсните води под водите на река Арда.