Ферма за робски труд на деца разкриха в Румъния

Няколко служители на младежки център в Румъния, в който са се превъзпитавали германски тинейджъри, са били задържани. Те са обвинени в незаконна експлоатация на младежите, които официално са били в центъра по социална програма, която е трябвало да им помогне. Спасени са четирима непълнолетни младежи от „робските условия“. Германската двойка, която е отговаряла за социалната програмата, е била разпитана. Това е казал представител на младежкия център, който е пожелал анонимност. Трима румънски служители на младежкия център са били задържани.
Според румънската агенция за закрила на детето в центъра е имало 20 деца. Той представлява отдалечена ферма в северна Румъния. Тя е била претърсена във вторник заедно със седем други имота. Четири от децата са настанени от агенцията за закрила на детето и чакат родителите им или други настойници да ги приберат, заяви говорителят на агенцията Адриан Мандру. Тя уточни, че няма информация за другите 16 тийнейджъри. Прокурорите твърдят, че в рамките на така наречения „Проект Марамуреш“ деца на възраст между 12 и 18 години са били принуждавани да „полагат изтощителен физически труд“ и са били третирани по „унизителен и неподходящ“ начин във фермата и в няколко домакинства в село Визеу де Сус, окръг Марамуреш.
Тийнейджърите са били лишавани от храна, не им е било позволявано да учат или да приемат лекарствата, отпускани по лекарско предписание. Те са били ограничавани от контакти с външния свят и са били мишени на „сурови и брутални методи на така нареченото превъзпитание“, съобщиха от румънската прокуратура. Проектът, финансиран от германската държава, е бил основан и координиран от един от заподозрените германци и е лицензиран от министерството на труда в Румъния, според разследващите. По проекта се е обещавало „рехабилитация“ на проблемни деца от Германия с развлекателни дейности и психологическа помощ.
Според уебсайта на програмата проектът е бил насочен към непълнолетни лица, страдащи от поведенчески разстройства или наркомании. Центърът е бил рекламиран, с това, че организира „образователни и развлекателни дейности сред природата“ под наблюдението на експерти по педагогика и психология.