Фестивалът на двугласното пеене в Неделино на 2,3 и 4 септември

На предстоящото на 31 март заседание на Общинския съвет в Неделино кметът Боян Кехайов ще внесе предложение за утвърждаване на датите 2, 3 и 4 септември за провеждането на Двадесет и първия Национален фолклорен фестивал на двугласно пеене и народна песен с международно участие Неделино – 2022.
Общинските съветници трябва да вземат решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването за построяване на Център за спешна медицинска помощ в Неделино. Ще разгледат също заявления, свързани с промени в Подробни устройствени планове, както и за отдаване на под наем на земеделска земя от общинския земеделски фонд.