Фирма за преработка на дървесина обагри Янтра в синьо-лилаво

Предприятие за преработка на дървесина във Велико Търново незаконно е изпуснало в река Янтра боя, използвана в производство. Изливът е довел до оцветяване на реката в синьо-лилаво. Взети са проби за изследване на водите.
След подадени сигнали Регионалната екологична инспекция във Велико Търново е проверила цялото поречие на Янтра в чертите на града и е установила, че в района на бившето тролейбусно депо в квартал „Чолаковци“ цветната вода изтича от колекторна тръба. Не са установени умрели риби, взети са проби за лабораторни анализи, чиито резултати се очакват идната седмица. Проверката е установила, че замърсяването идва от дървопреработвателния завод на „Кроношпан България“, където в шахта за битови води, преди заустване в градския колектор, е изпусната производствена боя. От дружеството твърдят, че химикалът е безвреден, което предстои да бъде уточнено. Екологичната инспекция съобщава, че ще предприеме административнонаказателни мерки към дружеството за установеното нарушение.