Форум за безопасност по пътищата в Министерския съвет

Форум на тема „Безопасност на движението по пътищата“ ще се проведе на 15 декември, четвъртък, от 13 часа в Гранитна зала на Министерския съвет. Форумът е организиран от заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.
В рамките на събитието ще бъде представен отчет за предприетите мерки за справяне с пътния травматизъм и ще бъдат обсъдени бъдещи действия в тази посока. Участие ще вземат политическото и професионално ръководство на Министерството на вътрешни работи. За участие са поканени още представители на различни министерства, ръководителите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и представители на Главния прокурор на Република България, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет. Покани бяха изпратени и до представители на всички парламентарни групи, както и на национални сдружения, асоциации, доброволчески организации и други неправителствени организации, които са ангажирани с въпросите за безопасността на движението по пътищата.