Франция въведе вечерен час от 18,00 до 06,00

Френските власти въвеждат вечерен час за всички граждани в европейската част от територията на Франция, считано от тази събота – 16 януари. Вечерният час ще е с начало 18 часа местно време и ще продължава до 6 часа сутринта, като мярката ще е в сила най-малко 15 дни. Всички граждани ще трябва да останат по домовете си, а търговските обекти и публичните учреждения ще трябва да затворят.
Предвижда се изключение при пътуване до работното място, когато работното време е през нощта или приключва след 20 часа, или работната дейност е неотложна. Поради семейни причини, които са свързани с грижи за уязвими или болни граждани или по медицински причини – посещение на болница, необходимост от изследвания или прегледи, които не могат да бъдат извършени от разстояние, закупуване на лекарства. Изключения се допускат и при дейности от обществен интерес по искане на административните власти, например организации за борба с бедността или раздаване на помощи и храна по домовете; при оказване на помощ и съдействие на хора с увреждания и придружаващите ги или при разходка на домашни любимци в района на жилището, което гражданинът обитава. Гражданите, които ще останат навън след 18 часа, са длъжни да попълнят декларация.