Хасково и Созопол ще получат имоти за спорт и образование

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Созопол правото на собственост върху два имота с обща площ 4 дка в с. Равадиново. Терените ще се използват за изграждане на ново спортно игрище с изкуствена трева и спортни съоръжения. Съществуващата към момента спортна площадка е полуразрушена и не отговаря на действащите норми.
Община Хасково получава от държавата безвъзмездно собственост имот с площ от 2,6 дка в общинския център. Теренът ще бъде използван за създаването на еко-класна стая за учениците от паралелките с профил „Природни науки“ на Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“.