Хасково ще бъде домакин на Регионалния съвет за развитие

Представяне и обсъждане на резултатите от извършената междинна оценка на Регионалния план за развитие на Южен централетн район 2014-2020 година, бе първата точка от дневния ред на заседанието на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР. Домакин на форума бе Областният управител на Кърджали Никола Чанев. В работата на съвета участва земестник-областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, областните управители и заместниците им от ЮЦР, кметове на общини- членове на структурата, заместник-министърът на културата Румен Димитров, експерти.
Общият извод от междинната оценка е, че Южен централен район е привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено прородно и културно наследство. По време на заседанието бе приет проект на Годишната индикативна програма за дейността на РСР на ЮЦР за 2018 година. През втората половина на следващата година Област Хасково ще бъде домакин на Регионалния съвет за развитие.