Хасковска област е готова за зимно почистване

Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова свика координационна среща във връзка с готовността на институциите и общините за посрещане на зимния сезон. Срещата се проведе онлайн и на нея бяха обсъдени предприетите превантивни мерки и дейности и извършената от тях подготовка за действие при усложняване на зимната обстановка през сезон 2020-2021 г.
От областно пътно управление Хасково докладваха, че има сключени договори за поддържане на републикански пътища I, II, III – клас и АМ ,,Марица”, като за поддържането на пътища I, II и III – клас са предвидени 126 бр. машини, а за АМ ,,Марица” – 34 бр. машини. Създадена е организация между ОПУ-Хасково и ОД на МВР- Хасково за въвеждане на варианти за временна организация и безопасност на движението при влошени метеорологични условия.
Началникът на „Оперативен център“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” докладва, че техниката, с която разполага дирекцията, е приведена за работа при зимни условия. ,,Предстоящата зима се очертава с температури около нормата за района, което означава малко по-хладно и с по-обилни валежи от предишния сезон.“, каза Спас Александров, ръководителят на Метеорологична обсерватория – Хасково. По доклад на Регионалната здравна инспекция в областта е създадена организация за придвижването и настаняване на болни на хемодиализа пациенти при усложняване на зимната обстановката.
Докладвана бе и готовността на общините за посрещане на зимния сезон. На срещата стана ясно, че общините от областта са сключени или са в процедура по сключване на договори с фирми, които разполагат с необходимата техника за действие при усложнена зимна обстановка.