Хасковските училища с благотворителна акция за Иванина

Всички училища и детски градини в община Хасково заявиха участие в инициативата „Подари надежда вместо цвете за …“ Всички директори на учебни заведения са заявили готовност за организация и участие в инициативата „Подари надежда вместо цвете за …“. Над 340 кутии в които ще бъдат пускани даренията ще са разположени ву чилищата по решение на ръководствата им. Най-много кутии ще има в ОУ „Иван Рилски – 41. Почти всички училища са обявили на сайтовете си участието в кампанията, на места са уведомили и родителите на първите родителски срещи. Някои от учебните заведения популяризират акцията и в профилите си в социалните мрежи.
Ръководствата на училищата могат да решат да внесат сами събраните суми по сметките на четирите деца, за които се организира акцията или да донесат събраните суми в община Хасково, чиито служители ще внесят парите по сметките. Детските градини също са заявили желание за участие в кампанията Акцията се организира по инициатива на хасковски майки. Според тях е по-добре средствата отделени за цветя на учителите да бъдат използвани за спасяването на живота на децата от колкото за цветя, които ще увехнат след няколко дни.
Събраните средства са за:
Иванина Иванова – 3 години
Диагнозата е тумор в мозъка, оперирана е успешно, но терапията продължава
Иван Демирев Иванов
Банка: ЦКБ
IBAN: BG14CECB979040C1845200
BIC: CECBBGSF