Хасковско училище отбеляза Деня на розовата фланелка

В СУ „Св. Паисий Хилендарски“ четвъртокласниците, заедно със своите преподаватели танцуваха, за да покажат своето несъгласие и нетърпимост към тормоза в училище. А ученици от всички класове написаха послания за доброто и толерантното отношение помежду си върху розови листчета, които бяха поставени на специални табла на централното фоайе. Днешната проява бе организирана с помощта на МКБППМН.
Световен ден на розовата фланелка е събитие, което се провежда в последната сряда на февруари. Розовата фланелка на този ден символизира протеста срещу насилниците в училищата и не само. Денят на розовата фланелка възниква в Канада преди 10 години, след като ученици стават свидетели на тормоз на техен съученик, който носил розова фланелка.