Хиляди щъркели вече отлитат от България

Хиляди щъркели вече отлитат от България. Първите ята тръгнаха в средата на август, сега в края е пикът. Те се събират на групи около селищата, по стърнищата и на места, където могат да наберат височина и да се възползват от топлите въздушни потоци. Първи на юг отлитат птиците от по-северните краища на страната.
Пикът е когато над Бургас и Южното Черноморие, се виждат големи прелитащи ята от няколкостотин до няколко хиляди птици, коментират орнитолози. Понякога за един ден могат да се видят над 30-40 хиляди птици. През територията на България минава основен миграционен път – Виа Понтика. Страната ни е една от ключовите за птиците, през нея минава голяма част от популацията на белия щъркел, гнездящ в Европа. Повечето отлитащи птици търсят най-подходящия път от гледна точка на въздушните течения, в най-източната част на континента. На тези условия отговаря крайбрежието на Черно море, като в района на Бургас е най-западната точка на водната територия, също и Гърция.
Щъркелите са част от всички 44 вида птици, които са реещи. Те използват термалите, като се издигат нагоре, отварят криле и се реят, като по този начин запазват енергията си. Това им позволява да изминават огромни разстояния към набелязаната посока с минимум усилия. Основният поток на европейската популация преминава над територията на България. Пътят от Източна Европа до Субсахарска Африка се изминава за по-малко от месец при средна скорост на полета от 38 км/ч и средна дневна продължителност между 8 и 9 часа. Изминават около 10-12 хиляди километра.