Холандска компания купува „Енергоремонт”

Комисията за защита на конкуренцията разреши на холандския холдинг „Дийтсман“ да придобие едноличен контрол върху „Енергоремонт Холдинг“ и разпореди незабавно изпълнение на решението си от 20 юли, което беше публикувано днес. Преговорите за продажбата текат от средата на миналата година.
„Енергоремонт“ е най-голямата структура в България, специализирана в ремонта, модернизацията и изграждането на енергийни мощности и съоръжения, производството, доставката и монтажа на енергетичното оборудване и медални конструкции. Изпълнява ключови за страната проекти, само за 2016 г. оборотът на холдинга е 38 211 000 лева. Капиталът му е 19 213 700 лева. Оперира със свои компании в Обединени арабски емирства, Русия, Македония. Изпълнителен директор на холдинга е инж. Теодор Осиковски.
Цената на сделката не се съобщава, но от документите в КЗК става ясно, че холандският купувач планира да промени бизнес модела на „Енергоремонт“ и да разшири дейността на външни пазари. Предвижда се намаляване на разходите и „въвеждане на политика за по-бърза адаптация към променящия се пазар“. Съгласно уведомлението до КЗК основните дейности на дружеството имат цикличен характер и подлежат на периодично подновяване чрез обявяване на процедури за обществени поръчки, при което не съществува сигурност за запазване на настоящите клиенти или на част от тях. В този смисъл предвижданата концентрация цели да разнообрази предлаганите услуги чрез въвеждане на иновативни продукти и технологични решения, навлизането в нови отрасли и разширяване на портфолиото от предлагани услуги, както и да повиши качество на обслужване като по този начин дружеството ще защити общата си финансовата стабилност и ще повиши конкурентната си устойчивост на съответния пазар в светлината на Европейския енергиен съюз.
След сделката „Дийтсман“ ще консолидира бизнеса си в арабския свят – те имат представителство в столицата на ОАЕ Абу Даби, където „Енергоремонт“ също имат клон. Българския холдинг има още представителства в руската и сръбската столица Москва и Белград, както и в Косово, Македония, Гърция и Албания.