Хората не избират сами да бъдат потискани

Янко Йолдов
Повечето хора не избират сами да бъде потискани и угнетявани. Те предпочитат да делегират отговорността за собствената си съдба на някой друг и едва тогава стават потиснати и угнетени. С времето те губят естествената способност на всеки нормален човек да се грижи сам за себе дори и обединявайки се в целеви групи. Хората постепенно намират упование и утеха в думи като „държава“, „полиция“, „банки“…. И след това започват да се учудват, защо власт имащите започват да се отнасят към тях като овце за стригане и доене?