Хората с увреждания ще получават помощи до преосвидетелстване

Парламентът прие окончателно промените в Закона за хората с увреждания, които предвиждат тези български граждани да упражняват правата си по време на преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза. Целта е да се преодолеят последствията от забавянето от нормативно определения тримесечен срок за произнасяне на ТЕЛК и НЕЛК.
Така решенията на ТЕЛК ще важат до явяването на хората с увреждания на комисия, за да запазят правата си и да не връщат пари. Хората с увреждания излязоха преди дни на протест пред Министерския съвет. Една от причините е големият брой жалби на ощетени хора с увреждания поради изтеклите срокове на техните решения на ТЕЛК – средно с по 6 месеца.