Хухла е едно от най-старите български села в Ивайловградско

Село Хухла е едно от старите български селища в Ивайловградския край, преодоляло превратностите на историческото развитие на региона –размирици, войни, асимилаторска политика на османските завоеватели, на Гръцката патриаршия и доказало поразителната етническа устойчивост на българите. Намира се на около 7км. от Ивайловград, разположено в крайните дялове на Източните Родопи, на десния бряг на р. Арда, под връх „Св. Илия”.
Кога възниква село Хухла не е известно – не разполагаме с извори и предания за неговото основаване, но следи от човешка дейност намираме от най – древни времена. Историческите извори и литература за Ивайловградския край са оскъдни. Още по-ограничени са сведенията за отделните селища. В по-голямата си част те се отнасят към развитието на региона в края на 19 век и след Освобождението. Най-често са свързани с близкия административен и стопански център – Одрин и Одринския вилает, в който влиза Ортакьойска /Ивайловградска/ кааза.
Най-ранни сведения за раойна се съдържат в документ от 1562г., който очертава границите на Черменския вакъф – от реките Марица и Арда до Луда река. В този документ се посочват три български села от Ивайловградския край – Сив кладенец, Камилски дол и Горно селци. Две от тях – Камилски дол и Горно селци са разположени в близост с. Хухла. Според един от най-добрите проучватели на миналото на селото Коста Хаджиев то е възникнало по едно и също време с другите съседни села – Камилски дол, Покрован и Горно селци. Въпреки, че с.Хухла не е опомено в документа от 1562г., това не изключва съществуването му по същото време. Там са отбелязани само селищата, които се намират по границите на вакъфското поземлено владение, а Хухла е навътре от тази граница. Освен това между четирите села има родствени връзки и жителите им поддържат много близки контакти.