Централната банка на Япония повиши лихвените си проценти

Централната банка на Япония (ЯЦБ) повиши лихвените си проценти за първи път от 2007 г. насам, превръщайки се в последната централна банка в света, която сложи край на политиката на отрицателни лихви, тъй като азиатска държава остави за гърба си десетилетия на дефлация.
На днешното редовно заседание ЯЦБ повиши ключовата си краткосрочна (овърнайт) лихва до диапазона от около 0,0-0,1% от досегашните -0,1 процентни пункта, оправдавайки пазарните очаквания и слагайки край на осем години на отрицателни лихви. Решението беше взето с 7 срещу 2 гласа. Инфлацията вече надхвърли целевото ниво на централната банка от 2% повече от година, докато най-големите компании в страната се съгласиха да увеличат заплатите с 5,28%, най-голямото увеличение на заплатите от над 3 десетилетия (от 1991 г. насам). Това даде достатъчна увереност на управителя на ЯЦБ Казуо Уеда, че слабата инфлационния тенденция ще продължи и в бъдеще. Централната банка също така прекрати контрола на кривата на доходност за 10-годишните държавни облигации, известни като JGB, както и прекрати покупките на борсово-търгуеми фондове (ETF) и японски инвестиционни тръстове за недвижими имоти (J-REITS). Освен това ЯЦБ бавно ще намали темпото си на изкупуване на корпоративни облигации, преди да го спре напълно след около година. Все пак ЯЦБ добави в изявлението си след края на заседанието, че в случай на бързо покачване на дългосрочните лихвени проценти, тя ще предприеми бързи мерки, като например увеличаване на размера на покупките на JGB. Въпреки повишаването на лихвите, което обаче беше очаквано от финансовите пазари, японският фондов индекс Nikkei реагира на решението на ЯЦБ с леко повишение, а японската валута поевтиня към 150 йени спрямо долара.