ЦИК обяви обществена поръчка за осигуряване на машинния вот

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви новата обществена поръчка за дейностите по осигуряване на машинния вот за избори 2 в 1, които са насрочени за 9 юни. Прогнозната стойност е 9 879 000 лева с включен ДДС. Избраната процедура е състезателна с договаряне, за да може вотът с устройствата да бъде подготвен навреме.
Междувременно ЦИК съгласува проекта на постановление на финансовото министерство за приемане на план-сметката за провеждане на двата вида избори – предсрочни парламентарни и за Европейски парламент. Секретарят на ЦИК Севинч Солакова обяви: „С план-сметката са предвидени необходимите средства за ЦИК, които следва да бъдат осигурени по бюджета на ЦИК за обезпечаване на дейности, свързани със сключени трудови и граждански договори с лица, които да подпомагат, в периода по подготовка и произвеждане на изборите, за материално-техническото осигуряване на изборния процес, както и за разходи за медийни пакети“. ЦИК определи месечните и еднократните възнаграждения на членовете на районните и на секционните избирателни комисии.