ЦИК приема документи за регистрация за изборите от днес

От днес – 15 април, Централната избирателна комисия (ЦИК) започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите на 9 юни – за членове на Европейския парламент от Република България, както и за народни представители.
Крайният срок за подаване на заявления е 17.00 часа на 24 април. Депозитът за участие във всеки от двата вида избори е 2500 лева. Подкрепящите подписки трябва да съдържат най-малко 2500 имена на избиратели с валидни ЕГН-та. Всеки избирател може да участва само в един списък за съответния вид избор или само в един списък – общ за двата вида избори, когато хората имат избирателни права да гласуват и в изборите за членове на Европейския парламент. При полагане на подписа си избирателят удостоверява своята самоличност.