ЧЕЗ извършва днес профилактика на съоръжения в Копривщица

Днес отделни райони на град Копривщица са без електричеството. От ЧЕЗ информираха, че кратковременните прекъсвания са поради техническа профилактика. ЧЕЗ Разпределение спира електроподаването на различни места в общо 8 области. Компанията обяснява причините за спирането на тока с действия относно изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.
За да се реализират тези мерки е необходимо кратковременни прекъсвания на електрозахранването, информира компанията. За периода между 20 и 24 ноември включително се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.
Областите, до които се отнася това са София, Плевен, Монтана, Ловеч, Кюстендил, Благоевград, Враца и Видин. Засегнатите райони могат да бъдат намерени на сайта на електроразпределителното дружество.